Sikkerhedsinstruks

 

Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for?

Windsurfer/Stand Up Paddleboard

 

 • 1. Identifikation af rederen

Copenhagen Surf School IVS

Nordvej 210, 5700 Svendborg

 • 2. Sejladsaktiviteter

Windsurf og SUP undervisning i perioden 1 maj – 30 september med personer i en alder af minimum 8 år primært i Amager Strandpark, men med enkeltespecialarrangementer i farvandet omkring Sjælland og Fyn, under gunstige vejr- og temperaturforhold (vand min. 8 C, luft min. 8 C, middel vind max 15 m/s)

 • 3. Identifikation af risici

Afkøling under sejlads.

Overbordfald.

Generelle risici ved Windsurfing/SUP.

Risiko for at drive fra land

Hurtigt vejrskifte med stærk vind og sø

 • 4. Tiltag til at imødegå risici

Obligatorisk våddragt

Obligatorisk redningsvest

Instruktion/procedurer for Windsurfing/SUP

I forbindelse med instruktion/procedurer; Gennemgang af forholdene den pågældende dag, og sejladsprocedurer i fralandsvind (f.eks. sejl tæt på land, instruktion i at paddle liggende på brættet tilbage til land)

Sejladsplanlægning på dagen, mulighed for at aflyse/udskyde kurser, og ellers ligge undervisningsområdet i et lavvandet område med hurtig mulighed for at komme tilbage til land.

 • 5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning

Windsurfer bestående af board, finne, mastefod, masteforlænger, mast, bom og sejl.

Beregnet til sejlads i 0 – 16 m/s med 1 person om bord pr windsurfer.

SUP board bestående af board, finne og paddle. Beregnet til sejlads i 0 – 12 m/s med 1 person om bord pr SUP.

Periodisk gennemgang af udstyret inden hvert kursus med særlig fokus på sliddele som f.eks; Reb, gummiled og skruer.

Alle kursister skal kunne svømme og følge instuktørens retningslinjer.

 • 6. Besætningen og dens kompetencer

Minimum 1 instruktør pr. 6 elever. Instruktøren skal have erfaring med windsurfing/SUP undervisning. Minimum 1 instruktør skal have gennemført DS kursus

i windsurf/SUP instruktion. Samtlige instruktører skal være i stand til at svømme 200 meter og bjærge en bevidstløs person 100 meter og yde førstehjælp.

 • 7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer

Sejlads foregår kun i døgnets lyse timer, fra solopgang til solnedgang og i perioden 1 maj – 30 september. Begynder kurser foregår som udgangspunkt kun i lagunen ved

Amager Strandpark, da der her er lavt og fladt vand. Enkelte undtagelser kan dog forekomme i sammenhæng med specialarrangementer/events/privatundervisning og

lign. 1 person pr windsurfer/SUP, og maks 6 personer på vandet pr instruktør.

 • 8. Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke

Sejlads foregår kun i sikret område maksimalt 200 meter fra land. Alle personer har eget board, der flyder med minimum 130 L, som også kan fungere som redningsboard.

Ekstra redningsboards ligger stand-by på land, så man i tilfælde af en nødsituation kan indstille undervisningen, og instruktørerne paddle ud og få folk i land 1 efter 1. I den

yderste nødsituation smides sejlet fra windsurferen og boardet kan bruges som redningsboard, der kan paddles ind.

 

 • 9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker

Der ligger altid en mobiltelefon til rådighed på stranden, og da undervisningen maksimalt foregår 200 meter fra stranden, vil instruktøren altid kunne nå at tilkalde

hjælp indenfor 5 minutter.

 • 10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion

Tilmeldingsliste/bookingliste, med navne og kontaktoplysninger på alle personer der deltager i sejladsen, ligger altid tilgængelig i surfskolen bil, der står parkeret 20 meter

fra stranden. Sejladstiden er altid 3 timer ved kurser og mellem 1-5 timer ved privatundervisning.

 • 11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start

Hver sejlads/kursus indledes med 20 minutters gennemgang af dagens forhold, generel procedure og instruktion, og sikkerhedsinstruktion i tilfælde af en

nødsituation.

 • 12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker

Den pågældene instruktør der har været til stede under den utilsigtigede hændelse, skriver efterfølgende hændelsen ned, og det tages derefter op af Copenhagen Surf

School hvordan fremtidige lignende hændelser kan undgås. Dette nedskrives og inkluderes løbende i sikkerhedsinstruksen.

#copenhagensurfschool